Print
     

Jysk Arkæologisk Selskab


Links »

Styrelsen

Jysk Arkæologisk Selskab ledes af et styre, som består af:

Direktør Jesper Hermansen (præsident)
Kulturstyrelsen

Museumsdirektør Jan Skamby Madsen (vicepræsident)
Moesgaard Museum

Fhv. overlærer Poul Egebæk
Aarhus

Professor Mads Holst
Afd. for Arkæologi, Aarhus Universitet
Moesgaard Museum

Museumsdirektør Per Kristian Madsen
Nationalmuseet

Lektor Mette Svart Kristiansen
Afd. for Arkæologi, Aarhus Universitet

Museumsinspektør Lis Helles Olesen
Holstebro Museum

Museumsdirektør Orla Madsen
Museum Sønderjylland

Suppleanter:
Redaktør Chr. Adamsen
Skalk

Museumsdirektør Claus K. Jensen
Varde Museum

Museumsinspektør Jens Jeppesen
Moesgaard Museum

Museumsdirektør Erland Porsmose
Ã?stfynske Museer

Revisor:
Museumsinspektør Hans Skov
Moesgaard Museum

Vedtægter for JAS

Vedtaegter_for_JAS.pdf