Print
     

Jysk Arkæologisk Selskab


Links »

Kuml

Selskabets årbog Kuml indeholder artikler om vigtige arkæologiske undersøgelser og nye forsknings-resultater. Som det eneste fag- arkæologiske tidsskrift i Danmark har Kuml en sektion med boganmeldelser.

�rgangene af Kuml fra 1962 til nu samt årgangen 1958 kan købes til
100 kr. pr. bind.

Fagfællebedømmelse

Som led i bestræbelserne for at højne Kumls faglige niveau forelægges indkomne manuskripter for et panel af kyndige forskere til bedømmelse. Herved tilgodeses samtidig forsk-ningsverdenens behov for at publicere i et fagfællebedømt tidsskrift.